Aktivní
telemarketing

Udržte stávající zákazníky a zabraňte jim v odchodu ke konkurenci, informujte o novinkách a službách Vaší společnosti.
Dozvědět se více >

Pasivní
telemarketing

Prezentujte se jako velká profesionální společnost. Ušetříte Vaše náklady a znatelně zlepšíte jméno Vaší společnosti. Buďte pozorní k potřebám Vašich zákazníků, vždyť právě oni jsou motorem Vaší ekonomiky.
Dozvědět se více >

Inkaso
pohledávek

S námi získáte své peníze zpět, zvýšíte platební morálku stávajících zákazníků a díky profesionálnímu inkasnímu procesu klienty neztratíte ani nepoškodíte jméno Vaší společnosti.
Dozvědět se více >

Platební
servis

Díky platebnímu servisu se o nic nestaráte, Vašeho zákazníka spravujeme v rámci našeho systému.
Dozvědět se více >

Virtuální
asistentka

Získejte svou osobní sekretářku, která bude řešit Vaši klientelu, domlouvat schůzky, předávat vzkazy, zasílat korespondenci a řešit back-office a to za zlomek nákladů Vaší sekretářky.
Dozvědět se více >

Inkaso pohledávek

Máte pohledávky vůči zákazníkům či obchodním partnerům? Pomůžeme Vám aktivně s jejich řešením. Jednejte rychle, důrazně a efektivně. Spojením s námi získáte silného a aktivního partnera při řešení Vašich pohledávek.
 • „Tvrdost“ procesu doporučíme, konečný proces schvalujete Vy.
 • Pravidelně Vás budeme informovat o stavu jednotlivých pohledávek.
 • Dosahujeme vysoké úspěšnosti vymáhání.
 • Zdarma získáte inkasní razítko na Vaše faktury a implementací razítka zvýšíte platební morálku až o 30%.
 • Zajistíme dohledání jinak nekontaktní dlužníky s vysokou úspěšností.
 • Doporučujeme vymáhat pohledávky naším jménem, jelikož změnou subjektu dosáhneme nejvyšší úspěšnosti, ale na žádost jsme schopni vystupovat jménem Vaší společnosti.
 • Jednoduchý a rychlý způsob předávání pohledávek.

S námi získáte své peníze zpět, zvýšíte platební morálku stávajících zákazníků a díky profesionálnímu inkasnímu procesu klienty neztratíte ani nepoškodíte jméno Vaší společnosti.


Na základě Vámi poskytnutých informací vypracujeme návrh nejefektivnějšího inkasního procesu. Po podpisu mandátní smlouvy, schválení inkasního procesu klientem a předání dat dojde k zahájení samotného vymáhání pohledávek (zpravidla do 24 hodin). Rozsah našich oprávnění při řešení Vaší záležitosti je v uzavřené smlouvě přesně specifikován. Veškeré postupy se řídí platnou legislativou. Naše plně automatizované workflow zajistí nejefektivnější vymožení Vašich pohledávek.

Obecně lze inkasní proces rozdělit do několika typů služeb, které se liší především stářím případů a reakcí ze strany dlužníka:
 • Aktivní získávání kontaktů – Slouží k zvýšení úspěšností ve fázi inkasního procesu získáním platných kontaktních údajů dlužníka.
 • Připomínkový servis – pre-collection – Zajistí prevenci vzniku dluhu včasným připomenutím blížící se splatnosti Vašich zákazníků či obchodních partnerů.
 • Upomínkový servis – soft (early) collection – Upomeneme dlužníka na vzniklou pohledávku s ohledem na udržení dobrých vztahů mezi Vaším zákazníkem (obchodním partnerem) a Vámi.
 • Mimosoudní inkaso – middle collection – Jde o intenzivní formu vymáhání v případech, kdy dlužníci nereagují okamžitě, případně se vyrovnání dluhu záměrně vyhýbají.
 • Soudní inkaso – hard (late) collection – Zajistíme navazující řešení pohledávek soudní cestou tam, kde není jiná možnost se s dlužníky domluvit.