Pokud Vám přišel požadavek na provedení platby prostřednictvím PayPal, platbu neprovádějte a ihned nás kontaktujte. Upozorňujeme na zneužití jména společnosti REDOGAN s.r.o. v podvodném jednání, kdy se neznámý pachatel vydává za naší společnost a prostřednictvím portálu PayPal rozesílá emailem požadavky o provedení platby.
REDOGAN - Spolupracujte s námi

O společnosti

Spolupracujte s námi. REDOGAN Díky zkušenostem týmu klíčových manažerů z největších nadnárodních společností zabývajících se telemarketingem, inkasem pohledávek a IT bylo možné vytvořit společnost charakterem jedinečnou na evropském trhu. Na základě nejlepších zkušeností, byla v roce 2012 založena společnost VNS INVEST Ltd. s jedinečnými technologiemi a postupy, díky kterým se naše společnost stává jednou z nejefektivnějších na trhu. Toto know-how přináší do ČR REDOGAN s.r.o. dceřiná společnost VNS INVEST Ltd.

Spolupracujte s námi.